Central European Consulting Kft.

Kapcsolat: info@ceconsult.hu

A társaság 2001 óta működő, tisztán magyar tulajdonban lévő cég. Alapító tagjaink már az Európai Uniós előcsatlakozási folyamatok során is meghatározó feladatokat vállaltak és részt vettek a csatlakozás utáni EU-s források tervezési folyamataiban. A társaság fő tevékenysége projektmenedzsment, üzletviteli tanácsadás, üzleti stratégiák készítése, pályázati tanácsadás és intézményértékelés. A Central European Consulting Kft. abban különbözik más tanácsadói cégektől, hogy képes átfogó, személyre szabott szolgáltatási csomaggal támogatni ügyfeleit. Kiemelten üzleti tanácsadással, fejlesztési tanácsadással és az ehhez kapcsolódó EU tanácsadással kívánjuk biztosítani Ügyfeleink hosszú távú fejlődéséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állását. A projektek megvalósítása nemcsak szándék és pénzügyi forrás kérdése, a projekteket szakszerűen kell megtervezni és végrehajtani is. A projektek sikeres finanszírozásához és megvalósításhoz, valamint a banki és állami források bevonásához a lobbierő mellett szaktudás is szükséges a megfelelő projektdokumentáció elkészítéséhez. Ehhez nyújtanak segítséget a különböző projektmenedzsment, EU strukturális alap (költség-haszon elemzés, integrált városfejlesztési stratégia, projektbírálat stb.) módszertanok ismerete, melyek egyaránt fontosak pályázók, pályázatkiírók és -elbírálók számára.
A társaság árbevétele 2009-ben 68,4 millió Ft, 2010-bem 75 millió Ft volt és 1 fő alkalmazottat foglalkoztat a cég. Tevékenységi körének bővülése esetén további alkalmazottak felvételét tervezi a társaság. A pályázati tanácsadásban a társaság az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Projekt ötletek projektekké történő fejlesztése
 • Projekttervezés, konkrét pályázat kiválasztása
 • Pályázattal kapcsolatos alkalmasság vizsgálata
 • Project Cycle Management
 • Költség és erőforrás tervezése
 • Közbeszerzési tanácsadás
 • Fejlesztéshez üzleti tervek
 • Jövedelmezőségi vizsgálatok
 • Kockázat elemzés
 • Üzleti megvalósíthatósági tanulmányok készítése
 • Pályázatírás

A projektmenedzsment szolgáltatások keretében a cég segít ügyfeleinek a pályázati adatszolgáltatások és folyamatjelentések készítésében, a szükséges adminisztrációs feladatok ellátásában. A projektmenedzsment szolgáltatások az alábbi területeket fedik le:

 • A pályázati támogatás megszerzése esetén, támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feladatok koordinálása (szükséges dokumentáció összeállítása
 • A projekttel kapcsolatos beszámolók, előrehaladási jelentések elkészítése
 • Esetleges változásokkal kapcsolatos intézkedések, az Irányító Hatósággal folytatott tárgyalások során, a Megbízó képviselete
 • Teljes körű projekt adminisztráció (számlák, szerződések, összesítők)

Egyéb szolgáltatások tekintetében az alábbiakat tudja nyújtani a cég:

 • Piac és versenyhelyzet elemzése (piackutatás, SWOT analízis)
 • Stratégiaalkotási folyamat tanácsadás (cégstratégiák alkotása, stratégiai vállalkozásvezetési és marketing koncepció kidolgozása, illetve tervezési, vezetési és ellenőrzési eszköztár kidolgozása és megvalósítása)
 • Management, marketing tanácsadás (teljes körű arculattervezés, marketing koncepció kidolgozása, termékfejlesztési tanácsadás, PR tanácsadás
 • Finanszírozás szervezés (hitelügyintézés, fejlesztési hitelek, befektető szervezése, kockázati tőke szervezése)
 • Oktatás és képzés (pályázatíró tanfolyamok szervezése, lebonyolítása, ötletbörzék szervezése, konzorciumépítő tréningek szervezése, konferenciák szervezése, EU közbeszerzésekkel kapcsolatos ügyintézés és érdekképviselet)

EDDIGI PROJEKTEK

A társaság eddig projektjei közül kiemelkedik a saját projektmenedzsment modullal kiegészített emelt szintű szolgáltatásokat nyújtó honlapjának elkészítése, melyet a GVOP 4.2.1 pályázati kiírás támogatott és a szintén klasztertag Node HQ Kft. valósított meg. A modul lehetővé teszi a projektek online tervezését, nyomonkövetését és a projektszervezet munkájának támogatását, mely szolgáltatást a klasztertagok számára is biztosítja a cég.

További kiemelkedő projekt a Kaba-Báránd-Tetétlen szennyvíztisztító üzem és csatornahálózat létesítése, a projekt értéke 3 milliárd Ft, a megrendelés (projektmenedzsment szolgáltatás) értéke 60 millió Ft.

Comments are closed.