Energetikai pályázatok

energiaOperatív Programok 2014-2020

A 2014-2020 között rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források céljait, eszközeit az Operatív Programok határozzák meg. A Széchenyi 2020 operatív programjai széleskörű társadalmi egyeztetést követően kerültnek elfogadásra. A társadalmi egyeztetés folyamatában – a teljesség igénye nélkül – részt vettek a tudományos élet képviselői, a megyei és települési önkormányzatok, a kamarák, a civil szféra képviselői, alapítványok, polgármesterek, kamarák, magánszemélyek, gazdasági szervezetek, érdekképviseleti szervezetek. A Széchenyi 2020 keretében a környezeti és energetikai célokat ismertetjük az alábbiakban.

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

A KEHOP megfogalmazott törekvése a klímaváltozásra történő felkészülés, a víziközmű szolgáltatás fejlesztése, a vízvédelemmel, a hulladékgazdálkodással, a levegőminőséggel és a zajvédelemmel kapcsolatos fejlesztésekés  a természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések. A KEHOP céljait a megújuló energiaforrások alkalmazásával, az energetikai és energiahatékonysági fejlesztések megvalósításával kívánja elérni, támogatva az energetikai, környezetügyi kutatás-fejlesztést és innovációt, formálva  a magyar társadalom szemléletét.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program beavatkozási területe elsősorban a fenntarthatóság környezeti dimenziójának erősítését szolgálja, ugyanakkor áttételesen hozzájárul a gazdasági növekedés is.

A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek - hosszú távú változásokat is figyelembe vevő - védelmével összhangban valósuljon meg a források felhasználása, mely 3 784 832 361 € eurót jelent.

Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében az alábbi céloknak kell érvényesülniük:

 • klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása;
 • erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;
 • szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése;
 • egészséges és fenntartható környezet biztosítása.

A Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program kapcsán 2016 évben több, mint ezer milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre. A lakosság esetében a regionális programokon keresztül az Otthon Melege program vált rendkívül népszerűvé és ismertté. A hűtőgépcsere-lehetősége, a családi házak szigetelési lehetőségei mellett a mosógépcsere is jelentős érdeklődést váltott ki a magánszemélyekből.

A 2016-os évben az alábbi pályázatok jelennek meg pályázható célként:

 • KEHOP-1.2.1 – Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamit a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (1,59 Mrd Ft)
 • KEHOP-3.1.4 – Szemléletformálás a hulladékképződés megelőzésére (1 Mrd Ft)
 • KEHOP-5.2.7 – Kórházi műtők épületenergetikai fejlesztés (3 Mrd Ft)
 • KEHOP-5.2.9 – Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió önkormányzatai számára (10 Mrd Ft)
 • KEHOP-5.2.10 – Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései (10 Mrd Ft)
 • KEHOP-5.3.1 – Távhő-szektor energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás felhasználásának lehetőségével (5 Mrd Ft)
 • KEHOP-5.3.2 – Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokból (5 Mrd Ft)
 • KEHOP-5.3.3 - Távhő-szektor energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás felhasználásának lehetőségével (26,47 Mrd Ft)
 • KEHOP-5.3.4 – Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokból (8,49 Mrd Ft)
 • KEHOP-5.4.1 – Szemléletformáló programok (1 Mrd Ft)

Comments are closed.